Máy giặt là công nghiệp Oasis SXT-150FD(Z)Q TBNK29