Máy giặt là công nghiệp Oasis SXT-250FD(Z)Q TBNK30